Kindie - Phần mềm quản lý trường mầm non chuyên nghiệp

Kindie - phần mềm quản lý mầm non trực tuyến hỗ trợ công việc quản lý, tổng hợp hàng ngày của nhà trường; cung cấp công cụ kết nối thông minh giữa nhà trường – phụ huynh – cộng đồng, trợ sắp xếp, quản lý công việc hiệu quả hơn, check here tạo điều kiện cho các nhà trường tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo được tốt hơn. Kindie phục vụ với một sứ mệnh: "Giáo dục con trẻ toàn diện, mọi lúc, mọi nơi